پشت کوه

وقتی در این شهر شلوغ و دودزده به کوههای شمال آن نگاه می کنید و با خودتون میگید پشت این کوه چی هست، این عکس می تونه جواب سئوال شما باشه؛ جبهه شمالی توچال