برگ ریزان


دیشب که دیدم به سلامتی بارون اومده صبح قبل از طلوع آفتاب زدم بیرون. پاییز وقتی که بارون به برگها می خوره و اونها رو تمیز می کنه رنگهای پاییزی متبلور میشه. هوای بسیار مطبوع و عالی همراه با چای آتیشی باعث شد که شاتهای خوبی داشته باشم.

درخت عاشق


گاهی اوقات بارها به مکانی می روی برای عکاسی. اما چیزهایی را نمی بینی. شاید هنوز چشمانم به حد کافی قوی نشده اند. این درخت ژولیده پریشان عاشق از آنهاست. در میان انبوهی از درختان جوان و زیبا و سرحال گم شده بود!

آغاز پاییز


این اولین دشت من از پاییز امسال هست. هر چند که طبیعت هنوز حال و هوای پاییزی نگرفته. کلی چشم چرونی کردم تا سوژه پاییزی پیدا کنم.