برگ ریزان


دیشب که دیدم به سلامتی بارون اومده صبح قبل از طلوع آفتاب زدم بیرون. پاییز وقتی که بارون به برگها می خوره و اونها رو تمیز می کنه رنگهای پاییزی متبلور میشه. هوای بسیار مطبوع و عالی همراه با چای آتیشی باعث شد که شاتهای خوبی داشته باشم.

blog comments powered by Disqus