کلون بستک


امروز در حالی که همه درگیر جار و جنجال دهمین انتخابات ریاست جمهوری بودند، من اینجا، در ارتفاع 4200 متری، به دور از همه جنجالها و رنگها آرامش خود را یافتم. امیدوارم مردم هم بعد از انتخابات آرامش خود را در یابند.

البته رای هم دادم. گفتم شاید اینجا یه صندوق سیار باشه اما نبود! حتما ترسیدند رای ها رو باد ببره. آخه اینجا خیلی باد شدید بود. نمی دونم تو شهر هم باد بود یا نه؟ نکنه امشب رای مردم رو باد ببره؟!

گرچال


امروز نمایشگاه عکسی رفتم از دو تن از بزرگان عکاسی ایران! شاید به دلیل اینکه درک عکاسی فاین آرت حتی برای بیننده حرفه ای هم مشکل است، این ژانر از عکاسی دستاویزی شده برای هر عکاسی که هر چیزی را به اسم فاین آرت به خورد مخاطب دهد و اگر این اثر متعلق به عکاسی پرآوازه باشد، این قضیه تشدید می شود و بیننده هر چقدر به دنبال مفهوم و اندک نشانه ای از حس زیباشناختی باشد چیزی پیدا نمی کند و به خودش می گوید که لابد من چیزی نمی فهمم. داستانی که در بینال امسال بحثهای زیادی آفرید. اما ظاهرا هنوز سوژه نخ نما شده چادری معلق در هوا و نمایش چندباره آن برای مدعیان عکاسی ایران، جذاب است.