گرچال


امروز نمایشگاه عکسی رفتم از دو تن از بزرگان عکاسی ایران! شاید به دلیل اینکه درک عکاسی فاین آرت حتی برای بیننده حرفه ای هم مشکل است، این ژانر از عکاسی دستاویزی شده برای هر عکاسی که هر چیزی را به اسم فاین آرت به خورد مخاطب دهد و اگر این اثر متعلق به عکاسی پرآوازه باشد، این قضیه تشدید می شود و بیننده هر چقدر به دنبال مفهوم و اندک نشانه ای از حس زیباشناختی باشد چیزی پیدا نمی کند و به خودش می گوید که لابد من چیزی نمی فهمم. داستانی که در بینال امسال بحثهای زیادی آفرید. اما ظاهرا هنوز سوژه نخ نما شده چادری معلق در هوا و نمایش چندباره آن برای مدعیان عکاسی ایران، جذاب است.

blog comments powered by Disqus