نو بهارست در آن کوش که خوش دل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

1 comments:

Nader Kohansal گفت...

پیام عزیز
در بهار جدید، طراوتی همچون این شکوفه ها برایتان آرزو می کنم و امیدوارم سالی خوب و پر بار در کمال سلامتی و بهروزی داشته باشید