قابی برای دماوند


f/16, 1/80s, @70mm

1 comments:

B.Dinarvand گفت...

پيام جان هر چند عکس رو قبلا ديدم اما ارزش يک کامنت زدن رو دارد قبلا بچه ها همه چيز رو گفتن
به ديدت تبريک ميگم هميشه عکسهات زيبا بوده و تفکر پشتش بوده با تجهيزات کم بهترين نتايج رو ميگيري