کودکان کربلاراستی آیا
کودکان کربلا ، تکلیفشان تنها
دائما تکرار مشقِ آب! آب
مشق بابا آب بود؟
قیصر امین پور

1 comments:

Nader Kohansal گفت...

بسیار لطیف و زیبا با شارپنس و ترکیب بندی عالی و تن های سیاه و سفید دوست داشتنی