ژربرا


از وقتی که وارد دنیای دیجیتال شدم همه مباحث آن برایم جذابیت داشته و با علاقه می آموختم. اما برای من سختترین بخش، مبحث مدیریت رنگ است. همیشه از اینکه نمی تونم به رنگ و کنتراستی که می بینم اعتماد کنم رنج می برم. مخصوصا اینکه قسمتی از این بی اعتمادی مربوط به سخت افزار است که گاهی دور از دسترس ماست.

این عکس در هیچ محیط رنگی جز پروفتو جواب نمی داد. رنگ قرمز در هر سه محیط دیگر سرریز میشد. حالا این عکس در کامپیوترهای دیگر و روی کاغذ چه سرنوشتی خواهد داشت، خدا داند مخصوصا با این وضعیت چاپ در کشور ما.

blog comments powered by Disqus