دریاچه پریشان
f/10, 1/60s, @22mm

1 comments:

Nader Kohansal گفت...

دقت شما در ثبت رنگ ها و جزئیات و ویرایش عکس ستودنی است پیام عزیز. موفق باشید.