سانیار


بعد از اینکه کاری که عادت شده بود رو ترک کنید و از مودش بیرون بیایید خیلی سخته که دوباره شروع کنید. وبلاگ نویسی ما هم اینجوری شده. یه مدتیه که تنبلی می کنم.
اما این فینگیلی رو که می بینید من داییشم! روزی که به دنیا اومد مملکت رو بهم ریخت! یعنی دقیقا بعد از اینکه صدای ونگش بلند شد شهر به آشوب کشیده شد. آخه ساعت 2 بعد از ظهر روز 23 خرداد 88 به دنیا اومد!
ما رو هم گذاشته سر کار. یک فامیل رو مچل خودش کرده فسقلی. من هم که شدم عکاسباشی حضرتش. از لحظه به لحظه این سه ماه عکس و فیلم داره. بچه های امروزی چقدر خوشبختند.blog comments powered by Disqus