شقایق


با اجازه همگی مهمانان عزیز اینجا، عازم خانه خدا هستم. دعا کنید که "آدم" برگردم. حلالمون کنید.

blog comments powered by Disqus