بی قاعده


مدتیه به دلیل اینکه فرصت بیرون رفتن برای عکاسی ندارم و اصولا تابستون، برای عکاسی من سوژه های زیادی نداره، رفتم سراغ کارهای خارج از قاعده! هر چند که همین کارهای به اصطلاح خارج از قاعده هم برای خودش قواعدی داره. شاید خیلی از عکاسان معجزات وادی دیجیتال برایشون عادی شده باشه اما من هنوز هم از این همه امکانات ذوق زده میشم. برای من گرفتن عکسی مثل این با نگاتیو غیر ممکن بود. شاید با نگاتیو کسی 40-50 تا نگاتیو حروم نمی کنه تا یه همچین چیزی بگیره. تازه بعدش هم بگه خوب که چی؟!

blog comments powered by Disqus