کاج های زیادی بلند
زاغ های زیادی سیاه
آسمان بی اندازه آبی
سنگچین ها تماشا تجرد
کوچه باغ فرارفته تا هیچ
چشم تا کار می کرد
هوش پاییز بود
...

1 comments:

محمد گفت...

سلام پيام جان

سايتت و عكسهات خيلي قشنگه.
هميشه عكس هاي پاييزي تو جذاب، قابل تامل و پر بوده از رنگ هاي جشم نواز.

سايتت بسيار ساده است، به همين دليل هم خيلي زيبا بنظر مي رسه.

منتظر كارهاي قشنگت هستيم.

هميشه موفق باشي.

فرباتن محمد نوبخت