کمپ برفی


خدا بیامرزه فریدون اسماعیل زاده رو. می گفت برای کوهنوردی دو نفر کمه سه نفر زیاده. اگر بخوام این فتوا رو برای عکاسی خودم بدم، باید بگم برای عکاسی یک لنز کمه دوتا زیاده!

blog comments powered by Disqus